Przykładowe tematy szkoleń

 • „Zarządzanie strategiczne w firmie”;
 • „Zarządzanie zdalne zespołem”;
 • „Zarządzanie projektem”;
 • „Zarządzanie zmianą - jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?”;
 • „Kierowanie zespołem pracowniczym”;
 • „Przywództwo - rola lidera w zespole i organizacji”;
 • „Motywowanie - zasady inspirowania i pobudzania aktywności podwładnych i zespołów”;
 • „Coaching”;
 • „ABC interwencji kryzysowej dla menedżerów oraz działów HR”;
 • „Komunikacja. Rozmowy narzędziem pracy menedżera”;
 • „Zarządzanie stresem i emocjami”;
 • „Asertywnie, czyli skutecznie ale empatycznie i nieagresywnie”;
 • „Kreatywność, innowacyjność i twórcze myślenie”;
 • „Zarządzanie czasem”;
 • „Zarządzanie sprzedażą i zespołami handlowymi”;
 • „Obsługa klienta w firmie”;
 • „Obsługa klienta w trybie zdalnym”;
 • „Rola i zadania Handlowca, techniki sprzedaży”;
 • „Sztuka negocjacji w biznesie”;
 • „Windykacja należności”;
 • Zarządzanie przez cele (MBO);
 • Zarządzanie różnorodnością i inkluzją w miejscu pracy;
 • Zarządzanie innowacjami;
 • Zarządzanie kryzysowe;
 • Data-driven management (Zarządzanie oparte na danych);
 • Agile Leadership (Zwinne Przywództwo);
 • Zarządzanie talentami;
 • Leadership in Digital Transformation (Przywództwo w Transformacji Cyfrowej);
 • Social Selling (Sprzedaż społecznościowa);
 • Customer Experience Management (Zarządzanie doświadczeniem klienta);
 • Sales Enablement (Wsparcie sprzedaży);
 • Account-Based Marketing (Marketing skoncentrowany na kliencie);
 • Advanced Negotiation Techniques (Zaawansowane techniki negocjacji);
 • Selling to C-Level Executives (Sprzedaż do kadry zarządzającej);
 • Data-Driven Sales (Sprzedaż oparta na danych);
 • Sales Automation (Automatyzacja sprzedaży);
 • Personal Branding for Leaders (Budowanie marki osobistej dla liderów);
 • Emotional Intelligence in Leadership (Inteligencja emocjonalna w przywództwie);
 • Virtual Team Building (Budowanie zespołu zdalnego);
 • Conflict Resolution and Mediation (Rozwiązywanie konfliktów i mediacja);
 • Strategic Thinking and Planning (Myślenie i planowanie strategiczne);
 • Effective Delegation Techniques (Efektywne techniki delegowania);
 • Performance Management (Zarządzanie wydajnością);
 • Building a High-Performance Culture (Budowanie kultury wysokiej wydajności);
 • Digital Marketing Strategies for Sales Teams (Cyfrowe strategie marketingowe dla zespołów sprzedażowych);
 • Behavioral Economics in Sales (Ekonomia behawioralna w sprzedaży);
 • Influence and Persuasion Techniques (Techniki wpływu i perswazji);
 • Customer Retention Strategies (Strategie retencji klientów);
 • Time Management for Sales Professionals (Zarządzanie czasem dla profesjonalistów sprzedaży);
 • Leadership Development for Emerging Leaders (Rozwój przywództwa dla wschodzących liderów);
 • Cross-Cultural Communication (Komunikacja międzykulturowa);
 • Strategic Account Management (Strategiczne zarządzanie kontami kluczowymi);
 • Lead Generation and Qualification (Generowanie i kwalifikacja leadów);
 • Market Research and Competitive Analysis (Badania rynku i analiza konkurencji);
 • Innovative Problem Solving (Innowacyjne rozwiązywanie problemów);
 • Design Thinking for Business (Myślenie projektowe w biznesie);
 • Crisis Communication (Komunikacja kryzysowa);
 • Developing a Coaching Culture (Tworzenie kultury coachingowej);
 • Financial Acumen for Managers (Zrozumienie finansów dla menedżerów);
 • Ethical Leadership (Etyczne przywództwo);
 • Remote Sales Techniques (Techniki sprzedaży zdalnej);
 • Customer Journey Mapping (Mapowanie ścieżki klienta);
 • Building Resilience in Teams (Budowanie odporności w zespołach);
 • Sales Forecasting and Planning (Prognozowanie i planowanie sprzedaży);
 • Emotional Selling (Sprzedaż emocjonalna);
 • Leadership in Times of Change (Przywództwo w czasach zmian);
 • Negotiating Across Cultures (Negocjacje międzykulturowe);
 • Digital Transformation in Sales (Transformacja cyfrowa w sprzedaży);
 • Building Customer Loyalty (Budowanie lojalności klientów);
 • Sales Funnel Optimization (Optymalizacja lejka sprzedażowego);


Nasze szkolenia są prowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów oraz ekspertów z bogatym doświadczeniem zawodowym, którzy codziennie pracują w danej branży. Dzięki temu nasi uczestnicy mogą skorzystać z praktycznej wiedzy i aktualnych trendów bezpośrednio z pierwszej ręki.

Szkolenia odbywają się zarówno stacjonarnie, na terenie całego kraju, w siedzibie zainteresowanej firmy, jak i w formie online, dostosowanej do potrzeb naszych klientów.

Prezentowane przez nas tematy to tylko przykłady szerokiego zakresu szkoleń, które oferujemy. Jesteśmy również otwarci na propozycje tematów, które są istotne i interesujące dla Państwa działalności.