SZKOLENIA MENEDŻERSKIE I SPRZEDAŻOWE

 • „Zarządzanie strategiczne w firmie”;
 • „Zarządzanie zdalne zespołem”;
 • „Zarządzanie projektem”;
 • „Zarządzanie zmianą - jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?”;
 • „Kierowanie zespołem pracowniczym”;
 • „Przywództwo - rola lidera w zespole i organizacji”;
 • „Motywowanie - zasady inspirowania i pobudzania aktywności podwładnych i zespołów”;
 • „Coaching”;
 • „ABC interwencji kryzysowej dla menedżerów oraz działów HR”;
 • „Komunikacja. Rozmowy narzędziem pracy menedżera”;
 • „Zarządzanie stresem i emocjami”;
 • „Asertywnie, czyli skutecznie ale empatycznie i nieagresywnie”;
 • „Kreatywność, innowacyjność i twórcze myślenie”;
 • „Zarządzanie czasem”;
 • „Zarządzanie sprzedażą i zespołami handlowymi”;
 • „Obsługa klienta w firmie”;
 • „Obsługa klienta w trybie zdalnym”;
 • „Rola i zadania Handlowca, techniki sprzedaży”;
 • „Sztuka negocjacji w biznesie”;
 • „Windykacja należności”;