Oferta szkoleń dla Rad Pedagogicznych

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleń dla Rad Pedagogicznych w placówkach przedszkolnych i w szkołach. Zawiera ona nowości związane z aktualnymi trendami i kierunkami kształcenia oraz bieżącymi zmianami w przepisach oświatowych, a także propozycje szkoleń i warsztatów, które cieszyły się do tej pory największym zainteresowaniem.

Każdy uczestnik zajęć otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Przedszkola:

 • "MS Teams cz. I - Podstawy pracy i komunikacja";
 • "MS Teams cz. II - Tworzenie i publikowanie materiałów dydaktycznych";
 • "Czym skorupka za młodu nasiąknie..." czyli o kompetencjach kluczowych w edukacji przedszkolnej”;
 • “Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu”;
 • “Programowanie i kodowanie na dywanie” (wykład i warsztaty)";
 • “E-podręczniki”;
 • "Nowe technologie w edukacji przedszkolnej";
 • “Pedagogika M. MONTESSORI w przedszkolu - teoria i praktyka”;
 • “Jak odkryć ukrytą motywację” (wykład i warsztaty);
 • “Postępowanie z dzieckiem krzywdzonym” (wykład i warsztaty);
 • "Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela w przedszkolu" (szkolenie - warsztat);
 • "Kształtowanie kompetencji językowych w przedszkolu w świetle nowych zapisów podstawy programowej";
 • “Uczę się czytać i liczyć w przedszkolu. Metodyka nauki”;
 • "Przystanek - CZYTANIE";
 • "Myślenie w służbie uczenia się";
 • "Matematyka w spodenkach na szelkach";
 • "I okazja czyni matematykę";
 • "Aby nie łobuzowały";
 • "Praca w zespole. Razem czy osobno?";
 • "Trudne dziecko w grupie - sposoby radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i konfliktami wśród przedszkolaków";
 • "Dziecko nieśmiałe, lękowe, depresyjne w grupie przedszkolnej - podstawy pracy wychowawczej i terapeutycznej";
 • "Zespół Aspergera, ADHD, zespół FAS, zespół zaburzeń więzi, zespół Touretta - praca z dziećmi z ukrytymi dysfunkcjami";
 • “Praca z dzieckiem nadpobudliwym i autystycznym” (wykład i warsztaty);
 • "Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss";
 • “Metody i formy pracy z dzieckiem młodszym z wykorzystaniem chusty Klanzy” (wykład i warsztaty);
 • “Wychowanie patriotyczne w przedszkolu" (wykład i warsztaty);
 • "Edukacja językowa w przedszkolu";
 • "Edukacja daltońska w przedszkolach";
 • “Edukacja przez ruch” (wykład i warsztaty);
 • "PROGRAMY WŁASNE - jak je pisać i dostosowywać do potrzeb i możliwości dzieci";
 • "Praca metodą projektu";
 • “Jak współpracować w grupie (dotyczy Nauczycieli)";
 • “Efektywna praca zespołowa w przedszkolu (nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni: pomoce nauczyciela oraz obsługa administracyjna)”;
 • “Indywidualizacja procesu wychowania oraz edukacji w przedszkolu. Współpraca z rodzicem dziecka”;
 • “Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolu”;
 • “Dziecko przewlekle chore, w tym dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej. Obowiązki placówki, procedury postępowania”;
 • “Zarządzanie bezpieczeństwem w placówce oświatowej - obowiązki, procedury”;

Szkoły:

 • "MS Teams cz. I - Podstawy pracy i komunikacja";
 • "MS Teams cz. II - Tworzenie i publikowanie materiałów dydaktycznych dla uczniów";
 • "Czym skorupka za młodu nasiąknie..." czyli o kompetencjach kluczowych w edukacji szkolnej”;
 • “Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole”;
 • “Programowanie z wykorzystaniem interaktywnego robota edukacyjnego “Photon” (wykład i warsztaty);
 • “E-podręczniki”;
 • “TIK w szkole, czyli jak podnosić efektywność nauczania”;
 • "Informatyka, grafika komputerowa, obsługa komputera" (warsztaty);
 • “Wykorzystanie zasobów internetu oraz e-learningu w pracy nauczyciela”;
 • “Agresja w szkole. Jak jej przeciwdziałać i sobie z nią radzić?”;
 • “Jak rozwijać wśród uczniów umiejętność uczenia się”;
 • “Stymulowanie myślenia twórczego uczniów w procesie dydaktycznym i wyzwalanie ich kreatywności”;
 • “CYBERPRZEMOC - problem przemocy rówieśniczej w sieci”;
 • “Sytuacje konfliktowe w szkole. Jak sobie z nimi radzić?”;
 • “Dziecko przewlekle chore, w tym dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej. Obowiązki placówki, procedury postępowania”;
 • “Innowacje i eksperymenty w szkole - nowa jakość w edukacji”;
 • "Umiejętność przekazywania i przyjmowania informacji zwrotnej warunkiem skuteczności nauczania i uczenia się";
 • "Metody aktywizujące na języku polskim";
 • "Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów";
 • “Motywowanie uczniów. Techniki motywacyjne - aby uczniom chciało się chcieć”;
 • “Monitor interaktywny w pracy nauczyciela - warsztaty dla całej Rady Pedagogicznej”;
 • "Rozpoznawanie uzależnień u dzieci i młodzieży (alkohol, narkotyki, komputer, itp.)";
 • "Przystanek - CZYTANIE";
 • "Myślenie w służbie uczenia się";
 • "I okazja czyni matematykę";
 • "Analiza wyników egzaminów zewnętrznych celem trafnego planowania zajęć";
 • "Jak skutecznie kształtować uczniów?";
 • "Praca w zespole. Razem czy osobno?";
 • "Nauczyciel, uczeń, rodzic. Komunikuj się - to łatwe.";
 • "“Księga geniuszu”, czyli jak pracować z uczniem zdolnym, uzdolnionym, utalentowanym";
 • “Skuteczna komunikacja z rodzicami, szczególnie w sytuacjach trudnych i konfliktowych”;
 • "Zarządzanie bezpieczeństwem w placówce oświatowej - obowiązki, procedury";

A TAKŻE...


Jeśli jednak chcielibyście Państwo zorganizować szkolenie na temat, którego nie ma na naszej liście, prosimy o kontakt. Postaramy się, zrealizować każde indywidualne zamówienie i przygotować "szkolenie na miarę”.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wynikającemu z obostrzeń związanych z pandemią, większość wymienionych na liście szkoleń gotowi jesteśmy zrealizować również w formie online. Nie będzie to wymagało z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań. Przed szkoleniem jego organizator lub wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu wraz z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji, która zawarta będzie w przesłanym mailu. Cała procedura ograniczy się jedynie do kliknięcia w przycisk "dołącz" oraz wypełnienia pól tekstowych: "imię" oraz "adres mailowy". Zostaną Państwo następnie przekierowani do okna, w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery prowadzącego szkolenie, sekcja z prezentacją, a także czat za pomocą którego będą mogli się Państwo komunikować z wykładowcą.

Szkolenia wyceniane są indywidualnie.

Zapraszamy do współpracy.