Oferta szkoleń dla Rad Pedagogicznych

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleń dla Rad Pedagogicznych w placówkach przedszkolnych i w szkołach. Zawiera ona nowości związane z aktualnymi trendami i kierunkami kształcenia oraz bieżącymi zmianami w przepisach oświatowych. Zgodna jest z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szk. 2023/2024.

Każdy uczestnik zajęć otrzyma imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Przedszkola:

 • „Trudny rodzic - jak z nim postępować?” (wykład i warsztat);
 • "Trudne dziecko w grupie - sposoby radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i konfliktami wśród przedszkolaków";
 • “Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, w świetle obowiązujących przepisów”;
 • " 'Czym skorupka za młodu nasiąknie...' czyli o kompetencjach kluczowych w edukacji przedszkolnej";
 • “Mobbing i dyskryminacja w placówce oświatowej. Rozpoznanie i przeciwdziałanie”;
 • "Aby nie łobuzowały";
 • "Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela w przedszkolu" (szkolenie - warsztat);
 • "Programowanie i kodowanie na dywanie" (wykład i warsztaty);
 • "Nowe technologie w edukacji przedszkolnej";
 • "Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batti Strauss" (warsztaty);
 • "Efektywna praca zespołowa w przedszkolu (nauczyciele i pracownicy epedagogiczni: pomoce nauczyciela oraz obsługa administracyjna)";
 • "Pedagogika M. MONTESSORI w przedszkolu - teoria i praktyka";
 • "Jak odkryć ukrytą motywację" (wykład i warsztaty);
 • "Postępowanie z dzieckiem krzywdzonym" (wykład i warsztaty);
 • "Kształtowanie kompetencji językowych w przedszkolu w świetle nowych zapisów podstawy programowej";
 • "Uczę się czytać i liczyć w przedszkolu. Metodyka nauki";
 • "Przystanek - CZYTANIE";
 • "Myślenie w służbie uczenia się";
 • "Matematyka w spodenkach na szelkach";
 • "I okazja czyni matematykę";
 • "Praca w zespole. Razem czy osobno?";
 • "Dziecko nieśmiałe, lękowe, depresyjne w grupie przedszkolnej - podstawy pracy wychowawczej i terapeutycznej";
 • "Zespół Aspergera, ADHD, zespół FAS, zespół zaburzeń więzi, zespół Touretta - praca z dziećmi z ukrytymi dysfunkcjami";
 • "Praca z dzieckiem nadpobudliwym i autystycznym" (wykład i warsztaty);
 • "Metody i formy pracy z dzieckiem młodszym z wykorzystaniem chusty Klanzy" (wykład i warsztaty);
 • "Wychowanie patriotyczne w przedszkolu" (wykład i warsztaty);
 • "Edukacja daltońska w przedszkolach";
 • "Edukacja językowa w przedszkolu";
 • "Edukacja przez ruch" (wykład i warsztaty);
 • "PROGRAMY WŁASNE - jak je pisać i dostosowywać do potrzeb i możliwości dzieci";
 • "Terapia ręki" (wykład i warsztaty);
 • "Psychologia małego dziecka"
 • "Praca metodą projektu";
 • "Jak współpracować w grupie (dotyczy Nauczycieli)";
 • "Indywidualizacja procesu wychowania oraz edukacji w przedszkolu. Współpraca z rodzicem dziecka";
 • "Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolu";
 • "Dziecko przewlekle chore, w tym dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej. Obowiązki placówki, procedury postępowania";
 • "MS Teams cz. I - Podstawy pracy i komunikacja";
 • "MS Teams cz. II - Tworzenie i publikowanie materiałów dydaktycznych dla uczniów";
 • "Zarządzanie bezpieczeństwem w placówce oświatowej - obowiązki, procedury";

Szkoły podstawowe:

 • „Trudny rodzic - jak z nim postępować?” (wykład i warsztat);
 • “Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole, w świetle obowiązujących przepisów”;
 • “Rozwijanie umiejętności uczniów i Nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach rządowego programu "Laboratoria przyszłości";
 • “Sztuczna inteligencja w szkole (m.in. CzatGPT) - szanse i zagrożenia”;
 • “Mobbing i dyskryminacja w szkole. Rozpoznanie i przeciwdziałanie”;
 • “Geometryczne igraszki. Świat kształtów i nie tylko…” (wykład i warsztaty);
 • “Programowanie z wykorzystaniem interaktywnego robota edukacyjnego ‘Photon’ ” (wykład i warsztaty);
 • "TIK w szkole, czyli jak podnosić efektywność nauczania";
 • "Informatyka, grafika komputerowa, obsługa komputera" (warsztaty);
 • "Wykorzystanie zasobów internetu oraz e-learningu w pracy nauczyciela";
 • "Monitor interaktywny w pracy nauczyciela - warsztaty dla całej Rady Pedagogicznej";
 • "Agresja w szkole. Jak jej przeciwdziałać i sobie z nią radzić?";
 • "Jak rozwijać wśród uczniów umiejętność uczenia się";
 • "Jak skutecznie kształtować uczniów?";
 • "Praca w zespole. Razem czy osobno?";
 • "Nauczyciel, uczeń, rodzic. Komunikuj się - to łatwe";
 • "Stymulowanie myślenia twórczego uczniów w procesie dydaktycznym i wyzwalanie ich kreatywności";
 • "CYBERPRZEMOC - problem przemocy rówieśniczej w sieci";
 • “CYBERBEZPIECZEŃSTWO - bezpieczeństwo ucznia w internecie, ochrona jego danych osobowych”;
 • "Rozpoznawanie uzależnień u dzieci i młodzieży (alkohol, narkotyki, komputer, itp.)";
 • "Sytuacje konfliktowe w szkole. Jak sobie z nimi radzić?";
 • "Dziecko przewlekle chore, w tym dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej. Obowiązki placówki, procedury postępowania";
 • "Zaburzenia odżywiania u dzieci - symptomy, rodzaje";
 • "Zdrowy uczeń/przedszkolak";
 • "Zajadanie emocji - pierwsza pomoc";
 • "Innowacje i eksperymenty w szkole - nowa jakośd w edukacji";
 • "Metody aktywizujące na języku polskim";
 • "Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów";
 • "Motywowanie uczniów. Techniki motywacyjne - aby uczniom chciało się chcieć";
 • "Analiza wyników egzaminów zewnętrznych celem trafnego planowania zajęć";
 • "Umiejętnośd przekazywania i przyjmowania informacji zwrotnej warunkiem skuteczności nauczania i uczenia się";
 • " 'Księga geniuszu', czyli jak pracować z uczniem zdolnym, uzdolnionym,utalentowanym";
 • "Przystanek - CZYTANIE";
 • "Myślenie w służbie uczenia się";
 • "I okazja czyni matematykę";
 • “Efektywna praca zespołowa w szkole (Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni: pomoce Nauczyciela oraz obsługa administracyjna)”;
 • "Skuteczna komunikacja z rodzicami, szczególnie w sytuacjach trudnych i konfliktowych";
 • "MS Teams cz. I - Podstawy pracy i komunikacja";
 • "MS Teams cz. II - Tworzenie i publikowanie materiałów dydaktycznych dla uczniów";
 • "Zarządzanie bezpieczeństwem w placówce oświatowej - obowiązki, procedury";

Szkoły ponadpodstawowe:

 • „Trudny rodzic - jak z nim postępować?” (wykład i warsztat);
 • “Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole, w świetle obowiązujących przepisów”;
 • “CYBERPRZEMOC - problem przemocy rówieśniczej w sieci”;
 • “CYBERBEZPIECZEŃSTWO - bezpieczeństwo ucznia w internecie, ochrona jego danych osobowych”;
 • “Sztuczna inteligencja w szkole (m.in. CzatGPT) - szanse i zagrożenia”;
 • “TIK w szkole, czyli jak podnosić efektywność nauczania”;
 • “Mobbing i dyskryminacja w szkole. Rozpoznanie i przeciwdziałanie”;
 • "Rozpoznawanie uzależnień u dzieci i młodzieży (alkohol, narkotyki, komputer, itp.)";
 • “Sytuacje konfliktowe w szkole. Jak sobie z nimi radzić?”;
 • “Edukacja włączająca w szkole - szanse i wyzwania”;
 • “Uczący się uczeń. Współodpowiedzialność za własne uczenie się.”;
 • “Współczesny uczeń - pracownik przyszłości. Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole ponadpodstawowej”;
 • “Emocje i stres w pracy nauczyciela - jak sobie z tym radzić?”;
 • “Efektywna praca zespołowa w szkole (Nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz obsługa administracyjna)”;
 • "Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów";
 • “Motywowanie uczniów. Techniki motywacyjne - aby uczniom chciało się chcieć”;
 • " ’Księga geniuszu’, czyli jak pracować z uczniem zdolnym, uzdolnionym, utalentowanym";
 • "Z bliskiej perspektywy - edukacja historyczna na lekcjach wychowawczych”;
 • "Na styku dwóch światów. Natolatek, Nauczyciel i wartości”;
 • "Mózg lubi się uczyć. Dlaczego nastolatek nie?”;
 • "Skutecznie i efektywnie - strategie dla ucznia i Nauczyciela”;
 • "Tworząc jakość kształcenia - metody pracy w klasie zróżnicowanej w szkole ponadpodstawowej”;
 • "Płonąć, lecz się nie wypalać. Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego”;
 • "Pokonać stres. Wspólny cel ucznia i Nauczyciela”;
 • "Nie tylko dla humanistów - rzecz o symbolach”;
 • "Interdyscyplinarność - mit, czy rzeczywiste wsparcie rozwoju ucznia?”;
 • "Dziś nastolatek jutro dorosły - edukacja obywatelska w procesie wychowawczym nastolatka”;
 • "Poznając to, co bliskie - wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego w kształceniu ogólnym i zawodowym”;
 • “Uczeń przewlekle chory, w tym uczeń z cukrzycą w placówce oświatowej. Obowiązki placówki, procedury postępowania”;
 • "Zaburzenia odżywiania u dzieci - symptomy, rodzaje";
 • "Świadomy Nauczyciel - bezpieczny uczeń. Rzecz o zagrożeniach w środowisku pracy i nauki”;
 • „MS Teams cz. I – Podstawy pracy i komunikacja”;
 • „MS Teams cz. II – Tworzenie i publikowanie materiałów dydaktycznych dla uczniów”;
 • "Z bhp za pan brat. O czym każdy Nauczyciel wiedzieć powinien?”;
 • "Zarządzanie bezpieczeństwem w placówce oświatowej - obowiązki, procedury"

A TAKŻE...


Jeśli jednak chcielibyście Państwo zorganizować szkolenie na temat, którego nie ma na naszej liście, prosimy o kontakt. Postaramy się, zrealizować każde indywidualne zamówienie i przygotować "szkolenie na miarę”.
Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje tematów szkoleń!

Szkolenia realizujemy stacjonarnie oraz w trybie online.

Współpracujemy z kompetentnymi i doświadczonymi wykładowcami oraz trenerami. Poprzez połączenie wiedzy eksperckiej z doświadczeniem jesteśmy w stanie zapewnić uczestnikom wysoką jakość prowadzonych szkoleń.

Koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie z instytucją zamawiającą - zapraszamy do kontaktu. Cena szkolenia obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej, bądź w formie elektronicznej, imienne zaświadczenie.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy również organizację wyjazdów integracyjnych połączonych ze szkoleniami Rady Pedagogicznej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zorganizowaniem szkolenia dla Rady Pedagogicznej prosimy o kontakt:
tel. 720 799 903
mail: biuro@zyskcs.pl

Zapraszamy do współpracy.